videozáznam v 20. 1. 2022
Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
v spolupráci s LF UPJŠ Košice
pripravujú 

XIV. Novoročný
reumatologický seminár
19. – 20. JANUÁR 2023
Hotel Slávia, Košice 

Generálny partner podujatia

abbvie